Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  neo geo

Postmodernistinio meno kryptis, ironiškai mėgdžiojanti minimalizmą ir kt. abstrakčiosios dailės kryptis. Geometriniai pavidalai suvokiami kaip šiuolaikinės urbanistinės aplinkos, kompiuterinių vaizdinių ir į masinį vartojimą orientuotos gamybos refleksija. Atsirado XX a. 9 deš. Dailininkai: P. Halley, J. Koons.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 290.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Neo-Geo; Fakism; Neo-Conceptualism; Neo-Futurist; Neo-Geometric; Neo-Minimalism; Neo-Op; New Abstraction; Post-Abstraction; Potometry; Simulationism; Smart Art; Simulationist anglų kalba