Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Jokūbo stilius

Anglijos architektūra ir interjero įranga, kurta valdant Jokūbui I (1603–1625). Būdingi detalizuoti portretai, miniatiūros, gausi medžio drožyba, suktos formos. Architektūroje renesanso formos ir motyvai derinti su Šiaurės Europos manierizmo detalėmis.

Termino šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 174.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 174; Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=Jacobean&logic=AND&note=&english=N&prev_page=1&subjectid=300107014 (žiūrėta 2010 12 17).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Jacobean style anglų kalba