Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  analitinis kubizmas

Antrojo kubizmo tarpsnio kūriniams būdinga dinamiška, simultaninė skirtingų vaizduojamojo objekto rakursų ekspozicija, plokštumoje siekiama perteikti erdvinio kūno konstrukciją. Eksperimentai artimi abstrakčiajai dailei.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 230.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Analytical Cubist; Analytical Cubism; Analytic Cubist; Facet Cubism; Facet Cubist; High Cubism; Cigh Cubist anglų kalba