Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  akriliniai dažai

Sintetiniai dažai, gaminami iš akrilinių polimerų. Grynų ryškių spalvų, blizgūs, elastingi, gerai kimba su visais nealiejuotais paviršiais. Vartojami tapyti, audiniams dažyti, dailiesiems odos dirbiniams dekoruoti. Atsparūs drėgmei, šviesai, tirpsta vandenyje, greitai džiūsta. Pradėti vartoti XX a. 4 deš. ir iki šiol labai populiarūs.

Termino šaltinis (-iai):

Lukšėnienė J., Makuška R., Sintetiniai polimerai - dailininkų ir restauratorių medžiagos,Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai, II dalis, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, p. 292.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas,red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 16.

Šalutiniai terminai

akrilas lietuvių kalba

Dailės žodynas,red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 16.

Termino atitikmuo užsienio kalba

acrylic paint; acrylic color; acrylic resin paint; acrylic colour; magna color; magna colour anglų kalba