Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  faldistorijus

Suglaustinė kėdė sukryžiuotomis kojomis, dažniausiai užsibaigiančiomis liūto letenų forma, su ranktūriais, be atramos nugarai. Skirta vyskupui sėdėti ar pasiremti, seniau – valdovui, sosto įpėdiniui sėdėti.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 121.

Termino atitikmuo užsienio kalba

faldistory; faldistorium; faldstool; faldistolium anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=faldistory&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300265646 (žiūrėta 2011 06 21); Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=faldistory&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300170938 (žiūrėta 2011 06 21).