Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Kundos kultūra

Ankstyvojo mezolito laikotarpio bendruomenių visuma, kuri naudojo labai išvystytą skeltinę techniką taisyklingoms skeltėms gauti (panaudojant vienagalius kūginius skaldytinius). Ji gyvavo VIII tūkst. pr. Kr. viduryje ir antroje pusėje. Kundos kultūros arealas apima Estiją, Latviją, Lietuvą, Baltarusijos Padauguvį. Lietuvoje šios kultūros gyvenvietėmis laikomos Pakretuonės IV (Švenčionių r.), Pyplių 1B (Kauno r.), Biržulio sąsmaukos 1-a (Telšių r.).

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1626 (žiūrėta 2011 01 24).

Termino atitikmuo užsienio kalba

Kunda Culture anglų kalba

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1626 (žiūrėta 2011 01 24).

Kундская культура rusų kalba

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1626 (žiūrėta 2011 01 24).

Kundakultur vokiečių kalba

Lituanistikos informacinė sistema Aruodai, http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=1626 (žiūrėta 2011 01 24).