Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  falšionas

Vienašmenis, masyvus vienarankis ar dvirankis viduramžių kertamasis ginkas, primenantis į persišką kardą. Atsirado maždaug XI a. ir naudotas iki XVI a.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Valstybinio Kernavės kūltūrinio rezervato direkcija, 2011 11 30.

Šalutiniai terminai

falčionas lietuvių kalba

Valstybinio Kernavės kūltūrinio rezervato direkcija, 2011 11 30.

Termino atitikmuo užsienio kalba

falchion anglų kalba

Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Falchion (žiūrėta 2011 12 12).