Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Otonų renesansas

Kultūrinis sąjūdis, pasireiškęs Vidurio ir Vakarų Europoje Otonų dinastijos valdymo laikais (930–1030), po Karolingų renesanso. Dailei būdinga rūsti ir taupi raiška, frontalios kompozicijos, ekspresyvus, ritmiškas piešinys, plokščios formos, dekoratyvios spalvos.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 308.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Ottonian style anglų kalba