Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  falkonetas

45–100 mm kalibro pabūklas. Šaudė švininiais sviediniais. XVI–XX a. Falkonetais buvo ginkluota pulko, lauko (rečiau tvirtovių) artilerija ir laivai.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Enciklopedinis karybos žodynas, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008, p. 147, http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Karybos_enciklopedinis_internetui.pdf (žiūrėta 201 06 13).

Termino atitikmuo užsienio kalba

falconet anglų kalba

Enciklopedinis karybos žodynas, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008, p. 147, http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Karybos_enciklopedinis_internetui.pdf (žiūrėta 201 06 13).

фальконет rusų kalba

Enciklopedinis karybos žodynas, Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2008, p. 147, http://www.lka.lt/EasyAdmin/sys/files/Karybos_enciklopedinis_internetui.pdf (žiūrėta 201 06 13).