Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  baldas

Kilnojamas arba įtvirtintas interjero ar eksterjero įrangos dirbinys, turintis įvairią praktinę ir dekoratyvinę paskirtį.

Termino šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 53.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 53; Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=furniture&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300037680 (žiūrėta 2011 06 21).

Termino atitikmuo užsienio kalba

furniture anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Onlinehttp://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=furniture&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300037680 (žiūrėta 2013 02 28).