Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Gotvaldovas

1949–1993 m. Gotvaldovas, dabar – Zlynas.

Termino šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.

Šalutiniai terminai

Zlynas
Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Gottwaldov čekų kalba
Zlín čekų kalba