Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Zopelskių k.

Šiluvos vls., Raseinių apskr., dab. Raseinių r.