Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Pabalčių piliakalnis su papiliu ir gyvenviete (23755)

Unikalus objekto kodas: 23755 (komplekso kodas). Kompleksą sudaro: Pabalčių (Milžavėnų) piliakalnio su papiliu ir gyvenviete piliakalnis (5583), Pabalčių (Milžavėnų) piliakalnio su papiliu ir gyvenviete papilys (34990) ir Pabalčių (Milžavėnų) piliakalnio su papiliu ir gyvenviete gyvenvietė (23756). Piliakalnyje stovėjo medinė Milžavos (Milsove) pilis, kuri 1385–1386 m. minima kaip piliavietė.

Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Pabalčių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Milžavėnų piliakalnis su papiliu ir gyvenviete lietuvių kalba
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.