Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  skiautinys

Tekstilės dirbinių technika: nedideli skirtingų spalvų ir raštų audinių gabaliukai susiuvami taip, kad sudarytų ornamentinę, dažnai geometrinę kompoziciją. Siuvami įvairūs buitiniai ir dekoratyviniai dirbiniai, drabužiai, dailiosios tekstilės kūriniai.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Šalutiniai terminai

kviltas; pečvorkas lietuvių kalba
Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Termino atitikmuo užsienio kalba

quilting anglų kalba
Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.
patchwork anglų kalba
Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.