Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  pramoninė gamyba

Terminas apima technikas ir procesus, kurie atliekami gaminant objektus fabrike, pramonės įmonėje serijiniu būdu.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.

Šalutiniai terminai

fabrikinė gamyba; mašininė gamyba lietuvių kalba

Termino atitikmuo užsienio kalba

manufacturing anglų kalba
Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.