Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  pinikai

Mazginės technikos nėriniai, rišami ar pinami rankomis iš tuo tikslu apmestų ar audinio gale paliktų palaidų siūlų. Iš jų gaminami tekstilės dirbiniai, puošiami audinių, rūbų pakraščiai.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Šalutiniai terminai

makramė lietuvių kalba
Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Termino atitikmuo užsienio kalba

macrame; macramé anglų kalba
Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.