Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Zoviškių sen. gyvenvietė (16247)

Unikalus objekto kodas: 16247.

Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Zoviškių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.