Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Kvetkų kapinės (10824)

Unikalus objekto kodas: 10824.

Biržų r. sav., Papilio sen., Kvetkų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.