Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios statinių kompleksas

Unikalus objekto kodas: 20572 (komplkeso kodas). Kompleksą sudaro:

1) Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios komplekso bažnyčia (23631);

2) Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios komplekso varpinė (23632);

3) Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios komplekso sandėlis (23633).

Biržų r. sav., Papilio sen., Kvetkų k.

 

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.