Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Jakaviškių piliakalnis (16248)

Unikalus objekto kodas: 16248.

Ignalinos r. sav., Ceikinių sen., Jakaviškių k.

 

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Piliakalnis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.