Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Jakaviškių gyvenvietė (24769)

Unikalus objekto kodas: 24769.

Ignalinos r. sav., Ceikinių sen., Jakaviškių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.