Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  žakardinis audimas

Audimas žakardinėmis staklėmis. Žakardo aparatas kilnoja pavienius matmenų siūlus ar nedideles jų grupeles, todėl galima išausti sudėtingus raštus. Gaunami paprastieji (vienasluoksniai) arba sudėtingi (daugiasluoksniai, pūkinio paviršiaus, ažūriniai ir kt.) audiniai. Lietuvoje šiuo būdu imta austi XIX a. 2 dešimtmetyje.

Termino šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.
Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas: su vokiečių, anglų, prancūzų ir rusų kalbų atitikmenimis, Kaunas: Technologija, 2001, 637, [1] p.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.
Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas: su vokiečių, anglų, prancūzų ir rusų kalbų atitikmenimis, Kaunas: Technologija, 2001, 637, [1] p.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Jacquard weaving anglų kalba
Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas: su vokiečių, anglų, prancūzų ir rusų kalbų atitikmenimis, Kaunas: Technologija, 2001, 637, [1] p.