Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  vytinis audimas

Audimas lentelėmis su skylutėmis (2, 4 ar 6). Jas persukant susidaro žiotys, pro kurias peršaunami siūlai. Šiuo būdu audžiamos juostos.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2.

Termino atitikmuo užsienio kalba

tablet weaving anglų kalba
Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org (žiūrėta 2020 m. rugsėjo 21 d.).