Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  gyvūninis motyvas

Realaus ar fantastinio gyvūno (arba jo dalies) atvaizdas.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Šalutiniai terminai

zoomorfinis motyvas lietuvių kalba
Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.