Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  gyvūninis ornamentas

Dailės ir architektūros puošybos raštas iš vieno arba kelių ritmiškai pasikartojančių elementų, vaizduojančių gyvūnus.

Termino šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.

Šalutiniai terminai

zoomorfinis ornamentas lietuvių kalba
Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.