Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  spiralė

Ratu centro link besisukančios linijos arba S raidės užsuktais galais pavidalo ornamento motyvas. Komponuojama pavienė arba ištisine ornamentine juosta

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Šalutiniai terminai

įvija; voliuta lietuvių kalba

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 396.

Termino atitikmuo užsienio kalba

spiralis; volutus lotynų kalba
Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.