Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Mackeliškių senosios kapinės (11584)

Unikalus objekto kodas: 11584.

Anykščių k., Kavarsko sen., Mackeliškių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.