Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Zujų piliakalnis (3556)

Unikalus objekto kodas:3556.

Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Zujų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Šanto kalnelis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.