Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Vaičių piliakalnis (3307)

Unikalus objekto kodas: 3307.

Šilalės r. sav., Šilalės kaimiškoji sen., Vaičių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Pilalė
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Švedkalnis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.