Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Prienų piliakalnis (5503)

Unikalus objekto kodas: 5503.

Prienų r. sav., Ašmintos sen., Mačiūnų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Mačiūnų piliakalnis
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.