Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Pabalčių piliakalnio su papiliu ir gyvenviete gyvenvietė (23756)

Unikalus objekto kodas: 437756.

Raseinių r. sav., Nemakščių sen., Pabalčių k.,

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Milžavėnų piliakalnio su papiliu ir gyvenviete gyvenvietė
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.