Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Zvėgių piliakalnis (33317)

Unikalus objekto kodas: 33317.

Raseinių r. sav., Pagojukų sen., Zvėgių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Pilies kalnas
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.