Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  A. Žmuidzinavičiaus velnių kolekcija (Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus)

Unikali, pasaulyje žinoma kolekcija pradėta rinkti žymaus lietuvių dailininko, visuomenės veikėjo, profesoriaus Antano Žmuidzinavičiaus (1876–1966). 1906 m. vienas žemaitis dailininkui padovanojo medinę velnio skulptūrą. Tais pačiais metais rašytojas kunigas Juozas Tumas-Vaižgantas birželio 13 d. dailininko vardinėms atvežė medinę skulptūrą „Sutryptą velnią“, ant kurio stovėjo šv. Mykolas arkangelas, trypiantis velnią. Bet ši buvusi tokia didelė, jog kunigas tiesiog nupjovė Šventąjį, o dovanų atvežė velnią. Neįprastas buvo ir palinkėjimas – kolekcionuoti velnius visą gyvenimą. Taip viso pasaulio velniai pamažu atkeliavo į dailininko namus. Iš pradžių A. Žmuidzinavičius planavo surinkti trylika velnių, o surinko dvidešimt velnio tuzinų – 260. Visi jie buvo dovanoti draugų, bendraminčių, bičiulių. Pradžioje kolekcija buvo eksponuojama dailininko namuose įrengtoje tapybos dirbtuvėje. 1961 m. A. Žmuidzinavičius savo kūrinius ir rinkinius padovanojo valstybei. Velnių kolekciją lankytojams oficialiai atidaryta 1966 m. Tačiau ji tapo tokia populiari ir lankoma, jog 1983 m. gegužės 13 d. buvo perkelta į dabartinį priestatą, esantį šalia memorialinio muziejaus. Dabar „Velnių muziejuje“ saugoma per 3 tūkstančius velniukų – vaizduojamosios ir taikomosios dailės kūrinių, suvenyrų kaukių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš 70 šalių.