Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Zubiškių pilkapis (6581)

Unikalus objekto kodas: 6581.

Panevėžio r. sav., Upytės sen., Ragaudžių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Ragaudžių
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.