Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Jakiškių piliakalnis (33592)

Unikalus obejkto kodas: 3359. 

Zarasų r. sav., Salako sen., Luodžių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.