Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Šilonių pilkapynas (5026)

Unikalus objekto kodas: 5026.

Kaišiadorių r. sav., Palomenės sen., Putriškių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Jačiūnų pilkapynas
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.
Prancūzkapiai
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.