Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Jadagonių piliakalnis (5044)

Unikalus objekto kodas: 5044.

Kauno r. sav., Zapyškio sen., Jadagonių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Raguvos kalnas
Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.