Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Paantvardžio kapinynas (2049)

Unikalus objekto kodas: 2049.

Jurbarko r. sav., Skirsnemunės sen., Paantvardžio k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.