Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  suolas

Ilgas, siauras, dažniausiai kietas sėdimasis baldas. Sudarytas iš pasostės, kojų ar cokolio, pakojos, kartais su atkalte, ranktūriais.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Dailės žodynas, red. J. Mulevičiūtė, G. Jankevičiūtė, L. Šatavičiūtė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 405.

Šalutiniai terminai

benkis; siuolas; slančius; uslanas; zaslanas; zoslanas lietuvių kalba
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

bench; bank (bench) anglų kalba