Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  staltiesė

Austinis, megztinis ar nertinis dirbinys stalui užtiesti.

Termino šaltinis (-iai):

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 345.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas, 2001, p. 345.

Šalutiniai terminai

staldrobė; staltė lietuvių kalba

Lyberis A., Sinonimų žodynas, Vilnius: Mokslas, 1980, p. 392.

skaročius; skoterkė; skoterta; skotertė; skotertis; staladengtė; stalatiesė; staldangtė; staldangtis; staldengė; staldengtė
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

table cloth; table cover anglų kalba

Aiškinamasis tekstilės terminų žodynas, sud. R. Čiukas [ir kt.], Kaunas: Technologija, 2001, p. 345.