Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Jakaviškių piliakalnis su gyvenviete (24768)

Unikalus objekto kodas: 24768 (komplekso kodas). Kompleksą sudaro:

1) Piliakalnis, vad. Piliakalniu (16248);

2) Gyvenvietė (24769).

Ignalinos r. sav., Ceikinių sen., Jakaviškių k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.