Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Zizonių kaimo senosios kapinės (21663)

Unikalus objekto kodas: 21663. Amžius: XIX a. – XX a. I p.

Biržų r. sav., Širvėnos sen., Zizonių k

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.