Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  spyna

Įtaisas kam nors užrakinti. Spyna užrakinama ir atrakinama raktu (arba kita priemone), stumdant rakinimo mechanizmo skląstį.

Termino šaltinis (-iai):

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://dz.lki.lt/get/52821/ (žiūrėta 2012 05 24).

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1983, t. 10, p. 341.

Šalutiniai terminai

jutryna; užraktas; zomkas
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.