Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Jakšiškio dvaro sodybos fragmentai (53)

Unikalus objekto kodas: 53 (komplekso kodas). Amžius: XIX a. – XX a. I p. Kompleksą sudaro:

1. Jakšiškio dvaro sodybos fragmentų dvarininko namas (39622);

2. Jakšiškio dvaro sodybos fragmentų arklidės liekanos (39623);

3. Jakšiškio dvaro sodybos fragmentų parkas (39624).

Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Jakšiškio k.

 

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.