Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  rišyklė

Įtaisas linų pėdams priveržti karšiant. daryta iš 2–8 m ilgio rąsto, galuose įleidžiant 4 kojas, o viršuje kas ~1 m įtaisant po porą kablių ir ~30 cm kuolelių. Prie vieno iš poros kuolelių būdavo pritvirtinama virvė pėdui priveržti. 

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Šalutiniai terminai

binkis; kazlas; ožys; šiekštas; veržtuvai
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.