Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Magylų kapinynas (1883)

Unikalus objekto kodas: 1883.

Anykščių r. sav., Andrioniškio sen., Magylų k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.