Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Zizonių k.

Vabalninko vls., dab. Biržų r.