Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Paantvardžio k.

Buv. Raseinių apskr.