Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  lėkis

Medinio namo stogo kraigo puošmena – dvišlaičio stogo galuose, ant skydo arba čiukuro tvirtinamos sukryžiuotos arba vertikalios lentos. Taip pat apsaugo stogą nuo nepalankaus klimato poveikio. Lėkiais puošiami gyvenamieji namai, klėtys, rečiau – tvartai, daržinės, kluonai. Būna paukščių, augalų, gyvūnų, žmonių pavidalo, geometrinių formų. Pagal konstrukciją skirstomi į porinius, pavienius ir mišriuosius.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, t. 11, p. 702.

Šalutiniai terminai

arkliukas; paukščiukas; ragavikas; žirgelis lietuvių kalba

Pagrindinės architektūrinės statinių detalės, Vilnius: Lietuvos Respublikos kultūros paveldo inspekcija, 1992, p. 3.

gėvelis; lėgis; oželis; ožiukas; ragas; svarlys; žirglelis
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

gable decoration anglų kalba