Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kirvis

Darbo įrankis, naudojamas medienos apdirbimo ir namų apyvokos darbams. Europoje atsirado vėlyvajame paleolite (apie 33 000–12 000 pr. Kr.). Seniausi kirviai buvo akmeniniai; apskaldytas pleišto pavidalo titnagas buvo įtveriamas į medinę ar kaulinę movelę, užmaunamą ant medinio koto. Geležiniai kirviai atsirado geležies amžiaus pradžioje (nuo V a. pr. Kr.). Dabartinio pavidalo geležiniai kirviai pradėti gaminti XIII–XIV a. kalvių. Lietuvoje ankstyviausių (paleolito pab., X tūkst. pr. Kr.) akmeninių kirvių rasta Pietų Lietuvoje. I–IX a. po Kr. visos baltų gentys naudojo geležinius kirvius. Iki XX a. pr. Lietuvoje valstiečiai naudojo vietos kalvių pagamintus kirvius; nuo XX a. pr. paplito fabrikiniai.

Termino šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, t. 10.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, t. 10, p. 171–172.

Šalutiniai terminai

jakšis
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

axe anglų kalba

Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“,http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=911 (žiūrėta 2010 05 25).

топор rusų kalba

Lituanistikos paveldo informacinė sistema „Aruodai“,http://www.aruodai.lt/paieska/terminas.php?TeId=911 (žiūrėta 2010 05 25).